W Instytucie

Po rejestracji w Izbie Przyjęć Pacjent kierowany jest do docelowej Kliniki lub Oddziału Szpitala.

Część szpitalna Instytutu mieści się na piętrach II, III, IV i V:

  • na II piętrze mieszczą się Kliniki: Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Naczyniowej,
  • na III piętrze – Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Diagnostyki Hematologicznej,
  • na IV piętrze – Oddział Chorób Układu Chłonnego oraz Oddział Chorób Układu Krwiotwórczego,
  • na V piętrze – Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych oraz Oddział Intensywnej Opieki Hematologicznej.

Na poszczególne piętra można wjechać wyłącznie windami. 

Na Oddziałach znajdują się 3-osobowe sale chorych; do każdej z sal przylegają łazienki.

Hospitalizowany w Instytucie Pacjent otrzymuje trzy posiłki dziennie: śniadanie o godz. 8:00, obiad o godz. 12:00 i kolację o godz. 17:00. Pacjentom, którzy potrzebują pomocy przy spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki lub bliscy chorego. Dodatkowo każdy Oddział wyposażony jest w lodówkę. Żywność może być przechowywana w zamykanych pojemnikach podpisanych nazwiskiem Pacjenta.

Na każdym Oddziale szpitalnym znajduje się sala telewizyjna oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.  Pacjenci moga również korzystać z telefonu na rozmowy przychodzące. Na parterze znajdują się aparaty telefoniczne TP SA.

Do dyspozycji Pacjentów są wolontariusze Fundacji „Dobrze że jesteś”. Wolontariusze noszą charakterystyczne, żółte koszulki z logo Fundacji.

W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii hospitalizowani są najczęściej Pacjenci z obniżoną odpornością organizmu. Z tego względu w Szpitalu bezwzględnie przestrzegana jest czystość i warunki uniemożliwiające zakażenia. W związku z tym prosimy naszych Pacjentów o zachowanie czystości, dbanie o higienę osobistą oraz stosowanie się do próśb i zaleceń personelu medycznego i porządkowego.