O Instytucie

Utworzony w 1951 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii, z siedzibą na warszawskim Ursynowie przy ul. I. Gandhi 14, jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

Więcej
  • Działalność wydawnicza
  • Uratuj życie
  • E - book
  • Kwartalnik Hematologia
  • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji
  • Cyfralab

Kontakt

02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14

tel.: +48 22 34 96 100
fax: +48 22 34 96 178

sekihit@ihit.waw.pl

NIP: 525-000-94-24
REGON: 000288484

Nr rachunku bankowego:
PKO S.A. 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

tl_files/Marek Krawczyk/IHiT.png

Aktualności

Utrudnienia w dojeździe do Instytutu

2018-02-15

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie informuje, że w dniach 15 - 16.02.2018r. oraz 19 - 20.02.2018r. dojazd do Instytutu będzie realizowany poprzez drogę pożarową leżącą na terenie Centrum Onkologii.
Przejazd odbywać się będzie powyżej wskazaną drogą pożarową na odcinku od bramy pożarowej numer 8 (przy wjeździe od ul. Pileckiego) do bramy pożarowej numer 9 (przy IHiT).
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.                    

Więcej

Pani mgr Beata Lichocka Zastępcą Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

2018-01-05

Decyzją Ministra Zdrowia, Pani mgr Beata Lichocka z dniem 23 grudnia 2017 r. została powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

 

Więcej

Ranking Szpitali 2017 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”

2018-01-02

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż po raz kolejny  Instytut Hematologii i Transfuzjologii stanął na podium Rankingu Szpitali 2017 „Bezpieczny Szpital Przyszłości” i został wyróżniony w kilku kategoriach. Instytut zajął I miejsce w Polsce w kategorii „Szpitale zabiegowe monospecjalistyczne bez onkologicznych”, III miejsce w Polsce w kategorii „Sieć – szpitale ogólnopolskie” oraz  III miejsce w Rankingu Szpitali 2017 w województwie mazowieckim.

Więcej

Nagroda im. Hilarego Koprowskiego dla zespołu prof. Przemysława Juszczyńskiego

2017-12-20

Z ogromną przyjemnością informujemy, że zespół prof. Przemysława Juszczyńskiego został wyróżniony nagrodą im. Hilarego Koprowskiego, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za cykl najlepszych prac naukowych z obszaru onkologii powstałych w polskich laboratoriach. Zespołowi gratulujemy!

Więcej

Standard Pracy Komitetu Transfuzjologicznego, wydanie I

2017-12-20

Mamy przyjemność poinformować, iż w ramach programu polityki zdrowotnej finansowanego przez ministra zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” przy udziale Zespołu Ekspertów powstał "Standard Pracy Komitetów Transfuzjologicznych".

Publikacja jest pierwszą w Polsce próbą realizacji zadania polegającego na opracowaniu standardu wspomagającego pracę komitetów transfuzjologicznych i określającego wytyczne ich działalności. Zespół autorów, w skład którego wchodzą specjaliści - praktycy dołożył wszelkich starań, aby materiał zawarty w opracowanym Standardzie został przedstawiony w sposób rzetelny, a jednocześnie możliwie atrakcyjny dla Odbiorcy.

Więcej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii z kategorią A w ocenie Komisji Ewaluacyjnej Jednostek Naukowych

2017-10-20

Z dumą informujemy, iż w ocenie jednostek naukowych, przeprowadzonych w tym roku przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii uzyskał kategorię A.

 

 

Więcej

Kampania społeczna "Twoja krew, moje życie"

2017-10-19

Uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń  promujących krwiodawstwo, w szczególności informacje o przebiegu ogólnopolskiej akcji pn. "Trasa Czerwonej Nitki" oraz działania związane z kampanią "Twoja krew, moje życie" dostepne są na stronie www.twojakrew.pl lub www.nck.gov.pl.

Dodatkowo serdecznie zapraszamy do odwiedzenia fanpage'a ogólnopolskiej kampanii społecznej "Twoja krew, moje życie" dostępnego pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/Twoja-krew-moje-%C5%BCycie-490633821133661/

Więcej

Pani Profesor Ewa Lech - Marańda dyrektorem Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

2017-10-05

Decyzją Ministra Zdrowia, Pani Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda została powołana na stanowisko Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z dniem 25 września 2017 r. Jednocześnie z ww. dniem Pani Profesor przestała pełnić funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.


Więcej

Konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Wirusologii (1 etat)

2017-09-14

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie WIRUSOLOGII (1 etat)

Więcej

10 jubileuszowy Onkobieg Razem po zdrowie!

2017-08-18

Z dumą informujemy, że objęliśmy patronatem honorowym jubileuszową, dziesiątą edycję Onkobiegu.  
Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej wspaniałej inicjatywy i oczywiście aktywnego uczestnictwa.

Więcej

Sprostowanie do "Protokołu wyborów do Rady Naukowej IHiT IX kadencji

2017-07-07

Działając na podstawie Zarządzeniem Nr 22/2017 Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wznowienia prac Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wyborów do Rady Naukowej IX kadencji na lata 2017-2021,  po ponownym  przeliczeniu w dn. 6 lipca 2017 r.  głosów oddanych 27 czerwca 2017 r., Komisja Wyborcza  podaje wyniki głosowania.

Więcej

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ IHiT IX KADENCJI 2017-2021. WYNIKI GŁOSOWANIA W DNIU 27 CZERWCA 2017 r.

2017-06-28

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy protokół  wyborów do rady naukowej IHiT IX kadencji 2017-2021. wyniki głosowania w dniu 27 czerwca 2017 r.


Więcej

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

2017-06-14

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy Instytut Hematologii i Transfuzjologii składa wszystkim kandydatom

Więcej

obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

2017-06-14

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Więcej

"Perły Medycyny" w kategorii "Szpitale monospecjalistyczne" oraz nagrody specjalnej "Perły Medycyny 10-lecia"

2017-06-06

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy laureatami I nagrody "Perły Medycyny" w kategorii "Szpitale monospecjalistyczne" oraz nagrody specjalnej "Perły Medycyny 10-lecia" w Ogólnopolskim Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości.

Więcej

Call Center do przychodni i poradni specjalistycznych IHiT

2017-05-17

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15.05.2017 roku funkcjonuje w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii automatyczna rejestracja (Call Center) wizyt pierwszorazowych w przychodni specjalistycznej oraz wizyt (zmiana terminu/potrzeba dodatkowej wizyty) w specjalistycznych poradniach przyklinicznych Instytutu. Telefony są czynne w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00.

Ponadto dla wybranych grup chorób, funkcjonuje w Instytucie 11 zespołów diagnostyczno-leczniczych, których zadaniem jest koordynowanie, w trybie telefonicznym i mailowym, opieki ambulatoryjno-hospitalizacyjnej u chorych rejestrowanych wcześniej w Instytucie (p. niżej). W przypadku zaistnienia potrzeby pilnego kontaktu z Instytutem prosimy o kierowanie pytań i wątpliwości do koordynatorów zespołów, pod wskazane poniżej numery telefonów (w dni powszednie od godz. 7.30 do 15.00) lub adres mailowe.

Konsultacje zespołów diagnostyczno-leczniczych nie powinny zastępować specjalistycznej opieki ambulatoryjnej prowadzonej w sposób ciągły u wszystkich chorych zarejestrowanych w Instytucie w specjalistycznych poradniach przyklinicznych (terminy uzgadniane w trakcie poprzedniej wizyty poradnianej lub pod koniec hospitalizacji). W sytuacjach nagłych czynna jest także całodobowa Izba Przyjęć w siedzibie Instytutu na ul. Indiry Gandhi 14.

Mając nadzieję na usprawnienie opieki nad wszystkimi chorymi zgłaszającymi się do Instytutu będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania nowego systemu opieki ambulatoryjnej, które prosimy kierować do zastępcy dyrektora ds. lecznictwa - prof. Ewy Lech-Marańdy (adres mailowy:  <mailto:lecznictwo@ihit.waw.pl> lecznictwo@ihit.waw.pl).

Państwa uwagi pozwolą na stałe doskonalenie koordynacji i kompleksowości usług diagnostyczno-leczniczych świadczonych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Warzocha
Dyrektor Instytutu

Więcej

Telefoniczna Rejestracja Pacjentów w IHiT

2017-05-16

W odpowiedzi na liczne zapytania Pacjentów podajemy numery Telefonicznej Rejestracji Pacjentów w IHiT czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00:
*       22 34 96 129
*       22 34 96 131
*       22 34 96 132
*       22 34 96 297
*       22 34 96 609
*       22 34 96 653.

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Panu Przemysławowi Juszczyńskiemu

2017-05-05

Instytut Hematologii i Transfuzjologii z przyjemnością zawiadamia, że Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Belwederze nadał Panu Profesorowi Przemysławowi Juszczyńskiemu, Zastępcy Dyrektora Do Spraw Nauki Instytutu Hematologii i Transfuzjologii tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
W imieniu pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii serdecznie Panu Profesorowi gratulujemy.

KOMUNIKAT RADY NAUKOWEJ Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z dnia 15 lutego 2017 r.

2017-02-15


W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1 lutego 2017 r, poz. 202) Rada Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ogłasza, że rozpoczęty na podstawie dotychczasowych przepisów konkurs na Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ulega zakończeniu.

Więcej

Komunikat do pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

2017-02-08

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) zostanie dokonana kasacja historii chorób Kliniki Hematologii, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chirurgii Ogólnej w IHiT z lat: 1993  - 1995.
Wszyscy zainteresowani, którzy chcą odebrać oryginały historii chorób proszeni są o złożenie pisemnego wniosku w  Kancelarii IHiT (w godz. 8 -15) w terminie do końca marca 2017 roku.

Więcej

Sukces Instytutu w konkursie NCK "Harmonia"

2017-02-06

Z wielką radością informujemy o sukcesie  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  w konkursie Narodowego Centrum Nauki „Harmonia”.  Nasz projekt pt. „Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje z makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby” uzyskał w tym konkursie  dofinansowanie na kwotę blisko 1 500 000 PLN!

 

Więcej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości"

2016-12-21

Po raz kolejny Instytut Hematologii i Transfuzjologii stanął na podium rankingu najlepszych szpitali w Polsce „Bezpieczny Szpital Przyszłości - Ranking Szpitali 2016" i wzorem poprzednich edycji, uczynił to w kilku kategoriach. IHiT okazał się najlepszy w Polsce wśród szpitali monospecjalistycznych oraz najlepszy w województwie mazowieckim bez względu na profil prowadzonej działalności. Instytut został także wyróżniony jako jeden z najbardziej bezpiecznych szpitali w Polsce pod względem bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług dla Pacjentów.


Więcej

Wzór zamówienia na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

2016-12-09

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę, które wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2016 roku.

Więcej

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

2016-12-09

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Więcej

Podziękowania dla Honorowych Krwiodawców

2016-11-24

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa uroczyście obchodzonych w dniach 22 - 26 listopada Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł oraz Narodowe Centrum Krwi składają Honorowym Krwiodawcom najserdeczniejsze podziękowania za dar serca - ofiarowanie własnej krwi potrzebującycm osobom.

Więcej

Diamentowy Grant dla członka Koła Hematologicznego IHiT

2016-11-21

Z przyjemnością informujemy, że Pan Filip Garbicz, student VI roku Wydziału Lekarskiego WUM, który pracuje w Hematologicznym Kole Naukowym przy IHIT, otrzymał prestiżowe wyróżnienie MNiSW – Diamentowy Grant. Tytuł nagrodzonego projektu Pana Filipa Garbicza to „Inhibitory pan-PIM jako racjonalna strategia leczenia celowanego w szpiczaku mnogim zaburzająca jego interakcje z mikrośrodowiskiem”, a kwota dofinansowania 220.000 zł. Gala, podczas której laureat odebrał swą diamentową statuetkę, odbyła się w 26.10.2016 w Warszawie.          W uroczystości wziął udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Jarosław Gowin.


Więcej

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych

2015-09-15

W dn. 10.09. 2015 roku zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym, utworzona w czerwcu tego roku Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych zrzeszająca wszystkie regionalne publiczne ośrodki onkologiczne, Centrum Onkologii  - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Federacja jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Więcej

Spotkania Koła Hematologicznego

2015-09-07

Od października 2015 roku w Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii rozpoczną się spotkania Koła Hematologicznego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z z prof. Ewą Lech-Marańda (tel. 22 34 96 334 lub email: emaranda@ihit.waw.pl).

Kształcenie podyplomowe w dziedzinie hematologii w IHiT

2015-09-07

Instytut Hematologii i Transfuzjologii prowadzi kształcenie podyplomowe w dziedzinie hematologii według dotychczasowego programu specjalizacyjnego oraz w systemie modułowym i dysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Zainteresowanych prosimy o kontakt z prof. Ewą Lech-Marańda (Klinika Hematologii, tel. 22 3496334, email: emaranda@ihit.waw.pl)

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Naukowej

2015-05-26

W wyborach uzupełniających do Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii VII kadencji, które odbyły się 25 maja 2015 r. wzięło udział 114 osób. Za kandydaturą Pana prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztofa Jamroziaka oddano 111 głosów ważnych. 3 głosy były nieważne.

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Pani Monice Prochorec - Sobieszek

2015-05-08

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r. nadał Pani Profesor Monice Prochorec - Sobieszek, kierownikowi Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W imieniu wszystkich pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii serdecznie gratulujemy.

Więcej

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Panu Ryszardowi Pogłodowi

2015-02-12

Z przyjemnością powiadamiamy, że Pan Profesor Ryszard Pogłód, kierownik Pracowni Transfuzjologii Klinicznej Z Bankiem Krwi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii otrzymał z rąk Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akt nadania tytułu profesora zwyczajnego w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 21 stycznia 2015 roku.

W imieniu pracowników Instututu Hematologii i Transfuzjologii serdecznie gratulujemy.

Więcej

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Panu Jerzemu Windydze

2015-02-05

Miło nam poinformować, że Pan Profesor Jerzy Windyga, kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy I Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii otrzymał z rąk Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akt nadania tytułu profesora zwyczajnego w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 21 stycznia 2015 roku.

W imieniu wszystkich pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Więcej

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

2014-12-19

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

Więcej

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Pani Ewie Lech-Marańdzie

2014-12-01

Z przyjemnością informujemy, że Pani Profesor Ewa Lech - Marańda, zastępca kierownika Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii odebrała akt nadania tytułu profesora zwyczajnego w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 10 listopada 2014 roku.
W imieniu wszystkich pracowników Instytutu serdecznie gratulujemy!

Więcej

Profesor Przemysław Juszczyński laureatem II edycji plebiscytu "Polacy z Werwą w kategorii Medycyna

2014-10-21

Z przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Przemysław Juszczyński został laureatem II edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii MEDYCYNA.

Więcej

Prezentacje naukowców z IHiT na Konferencji ASH w USA

2014-08-19

Miło nam poinformować, że na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologii w Colorado Springs w USA nasi koledzy i koleżanka z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, naukowcy z Pracowni Hematologii Doświadczalnej IHiT, kierowanej przez prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysława Juszczyńskiego zaprezentowali najnowsze wyniki badań zespołu.

Więcej

LIST OTWARTY DO PANI PROFESOR HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ

2014-08-06

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym skierowanym na ręce Pani Profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podpisanym przez kierownictwo Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Prezesów Towarzystw Naukowych.

Więcej

Światowy Dzień Walki z Rakiem

2014-02-06

W dniu 4.02.2014 podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem w Galerii Porczyńskich odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrekcji i Pracowników Publicznych Ceentrów Onkologii, organizacji pacjenckich. Przedstawione problemy polskiej onkologii odbyły się szerokim echem w mediach

Więcej

Archiwum