CTD (Cyklofosfamid, Talidomid, wysokie dawki Dexametazonu)

Schemat 1: CTD (Cyklofosfamid, Talidomid, wysokie dawki Dexametazonu)
 
 
Rodzaj schematu Wskazanie Leki
CTD Pierwsza linia leczenia u chorych młodszych/ w dobrym
stanie ogólnym
Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz
1,8,15 Cyklo-fosfamid 50 mg po  
1-21 Talidomid od 50 do 200 mg/na dobę po
Dawka wyjściowa 50 mg, maksymalna dawka przy dobrej tolerancji 200 mg
1-4,12-15 Dexa-metazon 40 mg po
Rano, z posiłkiem
1. Częstość podawania – co 21 dni
2. Maksymalna ilość cykli: 4-6
3. Rekomendowane leczenie towarzyszące:
  • Bisfosfoniany
    1.Profilaktyka przeciwzakrzepowa,
    2.Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie,
    3.Leki przeczyszczające.