Dyrekcja i administracja

DYREKTOR INSTYTUTU

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda
tel. (22) 34 96 176
fax (22) 34 96 178
e-mail: sekihit@ihit.waw.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. NAUKI

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński
tel. (22) 34 96 177
fax (22) 34 96 178
e-mail: nauka@ihit.waw.pl 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Dr n. med. Kazimierz Hałaburda
tel. (22) 34 96 360
fax (22) 34 96 361
e-mail: lecznictwo@ihit.waw.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TRANSFUZJOLOGIIProf. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
tel. (22) 34 96 371
fax (22) 34 96 372
e-mail: bloodorg@ihit.waw.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

mgr Beata Lichocka
tel. (22) 34 96 177
fax (22) 34 96 178
e-mail: dyr.finansowy@ihit.waw.pl

 

NACZELNA PIELĘGNIARKA

mgr Barbara Włodarczyk
Tel. (22) 34-96-242, (22) 34-96-555
Fax. (22) 34-96-243
e-mail: bwlodarczyk@ihit.waw.pl

 

ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

Lekarz epidemiolog: Irina Niecwietajewa

Piel. specjalista ds. epidemiologii: mgr Małgorzata Giemza

Piel. specjalista ds. epidemiologii: mgr Wioletta Pracz

Mikrobiolog: mgr Ewa Mik

Tel./fax (22) 34 96 245

 

ADMINISTRACJA

 

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Kierownik: mgr Anna Bazak
tel.: (22) 34 96 183; (22) 34 96 186; (22) 34 96 199
e-mail: abazak@ihit.waw.pl, kadry@ihit.waw.pl

 

DZIAŁ NAUKI
Kierownik: inż. Iwona Niebudek
tel.: (22) 34 96 233; (22) 34 96 235; (22) 34 96 236; (22) 34 96 521;
(22) 34 96 530
e-mail: hematol@ihit.waw.pl

 

DZIAŁ OBSLUGI DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Kierownik: mgr Dorota Łęcka
tel.: (22) 34 96 217; (22) 34 96 466; (22) 34 96 219
faks: (22) 34 96 218
e-mail: dol@ihit.waw.pl

 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Kierownik: Bożena Gruszecka
tel. (22) 34 96 191
fax (22) 34 96 189
e-mail: bgruszecka@ihit.waw.pl 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY
Kierownik: mgr inż. Romuald Grochocki
tel. (22) 34 96 183

 

Kancelaria:
tel. (22) 34 96 214; (22) 34 96 215
fax (22) 34 96 213
e-mail: kancelaria@ihit.waw.pl 

 

DZIAŁ SZKOLEŃ I PROMOCJI
Kierownik:
tel.: (22) 47 72 801
e-mail:

 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
Kierownik: mgr Iwona Łopacińska
tel.: (22) 34 96 222; (22) 34 96 225; (22) 34 96 226
e-mail: ilopacinska@ihit.waw.pl

 

DZIAŁ BADAŃ KLINICZNYCH
p.o. Kierownik: lek. med. Agnieszka Kołkowska-Leśniak
tel.: (22) 34 96 454;
fax.: (22) 34 96 335
e-mail: akolkowska@ihit.waw.pl

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. JAKOŚCI
mgr Monika Białas
tel.: (22) 34 96 252
e-mail: mbialas@ihit.waw.pl

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. OBRONYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
mgr Jerzy Sędzik
tel.: (22) 54 62 114

 

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. PRAW PACJENTA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Lek. med. Joanna Sawczuk-Chabin
tel. (22) 3496 339

 

KAPELAN
ks. dr Marcin Łyżniak
tel. kom.: 605 521 566

 

BIBLIOTEKA
Kierownik: mgr Ewa Gierula-Uchmańska
tel. (22) 34 96 486; (22) 34 96 487
e-mail: biblioteka@ihit.waw.pl

 

STANOWISKO DS. BHP
Dorota Pasińska - Grochowy
tel.: (22) 34 96 424
e-mail: bhp@ihit.waw.pl

 

INSPEKTOR DS. PPOŻ.
Krzysztof Świdwa
tel.: (22) 34 96 604

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Michał Mrówka
e-mail: iodo@ihit.waw.pl