Stopnie zaawansowania chłoniaka nieziarniczego

Stopnie zaawansowania chłoniaka nieziarniczego


Po określeniu typu chłoniaka lekarz musi jeszcze stwierdzić, ile grup węzłów chłonnych jest zajętych oraz czy choroba rozprzestrzeniła się do innych organów.

Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowany system określania stopnia zaawansowania chłoniaków:

Stadium 1 – Zajęcie jednej grupy węzłów chłonnych, zlokalizowanych w jednej części ciała
Stadium 2 - Zajęcie dwóch lub więcej grup węzłów chłonnych, wszystkie po tej samej stronie przepony (struktura mięśniowa, która zlokalizowana jest bezpośrednio pod płucami)
Stadium 3 – Zajęcie węzłów chłonnych po obu stronach przepony
Stadium 4 – Zajęcie narządów pozalimfatycznych takich jak kości, wątroba czy płuca

Stadium 1 oraz 2 są czasem nazywane wczesnym etapem rozwoju choroby lub chorobą zlokalizowaną.
Stadium 3 oraz 4 są czasem nazywane chorobą zaawansowaną.


Objawy ogólne

Oprócz stopnia zaawansowania I, II, III lub IV w karcie pacjenta przy rozpoznaniu lekarze posługują się również literami A lub B. Służą one do opisania, czy u pacjenta występują:
• niewyjaśnione nawracające gorączki powyżej 38°C,
• zlewne nocne poty,
• niewyjaśniona utrata wagi.

Litera A oznacza, że powyższe objawy nie występują, natomiast litera B potwierdza ich występowanie.


Chłoniak pozawęzłowy

Czasami komórki chłoniaka mogą pojawić się także poza węzłami chłonnymi. Jest to chłoniak pozawęzłowy oznaczany w rozpoznaniu literą E (ang. extranodal) przy stadium zaawansowania.
Stadium zaawansowania chłoniaka pozawęzłowego zależy od tego, czy komórki nowotworowe pojawiły się w narządzie leżącym poza węzłami chłonnymi (chłoniak pierwotnie pozawęzłowy), czy pojawiły się najpierw w węzłach chłonnych, a następnie rozprzestrzeniły się do innych miejsc. Jeżeli rozpoznano u Państwa chłoniaka pozawęzłowego, lekarz wyjaśni, jaki jest tego wpływ na stadium zaawansowania choroby.

Znając rodzaj chłoniaka oraz stadium zaawansowania choroby, lekarz planuje najbardziej skuteczny schemat leczenia.

 


Ostatnia aktualizacja: 04.2012 r.
Następna planowana aktualizacja: 2014 r.

 

® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.