Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.          (22) 34-96-271, (22) 34-96-470
Fax.         (22) 34-96-272
e-mail:    chirurg@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Andrzej Szczepanik

Zastępca: dr. n. med. Andrzej Misiak
Adiunkt: dr n. med. Wojciech Jaśkowiak
Lekarze: dr n. med. Sławomir Huszcza, dr n. med. Sławomir Wisławski, dr n. med. Konrad Pielaciński, dr hab. n. med. Marek Dedecjus, lek. med. Wojciech Dąbrowski, lek. med. Sławomir Gajda,
Pielęgniarka oddziałowa: Maria Malczyk
Sekretariat: Monika Mendza, Ewa Zbiciak

Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem chirurgicznym i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zakresu chirurgii ogólnej, zwłaszcza z towarzyszącymi chorobami układu krwiotwórczego lub chłonnego i zaburzeniami hemostazy. Ponadto prowadzi prace naukowe i szkolenia oraz udziela konsultacji w tym zakresie. 

Działalność lecznicza obejmuje przede wszystkim leczenie chirurgiczne chorych z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz prowadzi pełen zakres operacji w przebiegu chorób onkohematologicznych, w tym splenektomię z wykorzystaniem metody klasycznej i laparoskopowej. Ponadto przeprowadza operacje z zakresu chirurgii jamy brzusznej w schorzeniach nowotworowych i nienowotworowych z zastosowaniem metod klasycznych i laparoskopowych. Lekarze Kliniki prowadzą także zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego oraz operacje z zakresu chirurgii endokrynologicznej, chirurgii chorób żył i leczenia chirurgicznego powikłań zakrzepowych.

Zainteresowania naukowe Kliniki koncentrują się na zagadnieniach z zakresu chirurgii hematologicznej, chirurgicznego leczenia chorych z wrodzonymi zaburzeniami hemostazy, leczenia nadciśnienia wrotnego oraz zapobiegania i leczenia przewlekłej choroby zakrzepowej. Klinika prowadzi prace dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłych krwawień z przewodu pokarmowego u chorych z chorobą von Willebranda oraz nad zastosowaniem rekombinowanego aktywowanego czynnika VII w zagrażających życiu krwawieniach u chorych na hemofilię z wysokim mianem inhibitora czynnika VIII. W dziedzinie chirurgii hematologicznej realizowane są prace nad oceną przydatności czasowej embolizacji tętnicy śledzionowej przed splenektomią wykonywaną u chorych z nadciśnieniem wrotnym i małopłytkowością. Kontynuowane są także prace nad technikami operacyjnymi w chirurgii śledziony, a zwłaszcza nad optymalizacją techniki laparoskopowej wycięcia tego narządu oraz nad zastosowaniem techniki laparoskopowej SILS (single incision laparoscopic surgery). Klinika prowadzi również badania skuteczności żelu płytkowego w leczeniu nie gojących się owrzodzeń troficznych różnej lokalizacji. Klinika współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i CMKP w cyklu szkoleń z zakresu zaburzeń hemostazy w chirurgii i anestezjologii.

Klinika składa się z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Hematologicznej, Pracowni Endoskopowej i Poradni Chirurgicznej.