Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna jest niezależną instytucją, która opiniuje i kontroluje eksperyment medyczny. Stworzono ją w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. W szczególności Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.:

  • zasadność, wykonalność i plan eksperymentu medycznego,
  • dokonuje analizy przewidywanych ryzyk i korzyści,
  • poprawność protokołu z eksperymentu.

Powoływana jest i działa w oparciu o następujące akty i regulacje prawne:

Komisja Bioetyczna musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie eksperymentu medycznego

KOMISJA BIOETYCZNA
INSTYTUTU HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

PRZEWODNICZĄCY:
Prof. dr hab. med. Stanisław Maj
tel. (0-22) 34 96 600 wew. 107

 lekarz internista - hematolog

SEKRETARZ KOMISJI: Sylwia Kufera tel. (0-22)  34 96 472

Prof. dr hab. med. Bożena Mariańska

lekarz internista-hematolog

Prof. dr hab. med. Jerzy Meissner

lekarz chirurg

Prof. dr hab. med. Magdalena Łętowska

lekarz transfuzjolog

Dr med. Bernadeta Ceglarek 

lekarz internista-hematolog

Dr med. Jerzy Ratajczak

lekarz anestezjolog

Mgr Andrzej Kaliński

radca prawny

Mgr Bożena Wajdyk

farmaceuta

Mgr Małgorzata Piątek

psycholog

Ks. Eugeniusz Klimiński

duchowny

Sylwia Siarkowska

pielęgniarka

Posiedzenia Komisji Bioetycznej odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca, z wyjątkiem lipca i sierpnia. Wnioski należy składać w Sekretariacie Kliniki Hematologicznej, V piętro pokój 519. Wnioski podlegają recenzowaniu, dlatego powinny być złożone co najmniej dwa tygodnie przed kolejnym posiedzeniem.

Kontakt do Komisji Bioetycznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii:

Tel:       (0-22) 34 96 472,
Fax:      (0-22) 34 96 378,
e-mail:           skufera@ihit.waw.pl