Lenalidomid

Informacja dotyczy leku o nazwie Lenalidomid, znanego również jako Revlimid, a stosowanego w leczeniu szpiczaka mnogiego. Szpiczak mnogi jest rodzajem nowotworu krwi, który oddziaływuje na krwinki białe produkowane w szpiku kostnym.

Lenalidomid

Lenalidomid należy do nowej grupy leków zwanych lekami immunomodulacyjnymi. 

Działanie

Lenalidomid pobudza aktywność układu odpornościowego, chociaż mechanizm tego działania nie jest do końca poznany.
Lek zapobiega także rozwojowi  nowych naczyń krwionośnych, których komórki nowotworowe potrzebują tego, aby rozwijać się i rozprzestrzeniać. Powstawanie nowych naczyń krwionośnych nazywamy angiogenezą.

Kiedy stosować

Lenalidomid jest lekiem przeciwnowotworowym przeznaczonym dla pacjentów, poddanych leczeniu  przynajmniej raz.  Stosuje się w skojarzeniu ze sterydem zwanym deksametazonem. 
W połączeniu z  lenalidomidem i deksametazonem stosuje się niekiedy cytostatyk  o nazwie Cyklofosfamid. Mówimy wówczas o chemioterapii skojarzonej CRD.
Lenalidomid można również stosować w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej.  Trwają badania nad zastosowaniem tego leku w leczeniu również innych chorób  nowotworowych.

Jak stosować 

Lenalidomid jest dostępny w postaci kapsułek (5, 10,15 i 25 mg). Kapsułki należy przyjmować raz dziennie, łykając w całości i popijając  dużą ilością wody.

Możliwe skutki uboczne i działania niepożądane

Każdy pacjent inaczej reaguje na lek przeciwnowotworowy. U niektórych chorych skutki uboczne występują w niewielkim nasileniu, u innych w większym. Opisane poniżej skutki uboczne nie dotyczą zatem wszystkich chorych przyjmujących Lenalidomid. Przedstawiamy obserwowane najczęściej objawy, z pominięciem tych, które występują rzadko. Jeśli zaobserwujecie Państwo u siebie objawy, których nie ma na naszej  liście należy zgłosić je lekarzowi prowadzącemu lub pielęgniarce.

Obniżona odporność na infekcje (neutropenia)

Lenalidomid obniża liczbę krwinek białych oraz odporność organizmu na infekcje. Przez cały okres przyjmowania leku parametry krwi będą kontrolowane. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub szpitala, jeżeli zauważycie Państwo którykolwiek z tych objawów:
- temperatura ciała  powyżej  38°C
- nagłe pogorszenie samopoczucia (przy prawidłowej temperaturze ciała) 
Aby upewnić się, że regeneracja komórek nastąpiła, co pewien czas wykonywane będą kontrolne badania krwi. Jeśli liczba krwinek białych będzie zbyt niska, należy liczyć się z koniecznością opóźnienia leczenia.

Krwawienie lub siniaczenie

Lenalidomid obniża liczbę płytek  biorących udział w krzepnięciu krwi. Należy poinformować lekarza prowadzącego o każdym nieuzasadnionym epizodzie krwawienia czy siniaczenia, np. krwawienie z nosa, dziąseł, wybroczyny na skórze.
Zwiększone ryzyko powstawania skrzepów.

Objawem powstawania skrzepu może być ból w klatce piersiowej, nagła duszność, lub bolesny obrzęk kończyn dolnych. Jeśli zaobserwujecie  Państwo  tego typu objawy, należy niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, który  przepisze  leki rozrzedzające krew. 

Wysypka

Lenalidomid  może wywołać  swędzącą wysypkę. Lekarz prowadzący przepisze odpowiednie leki, które pomogą złagodzić te objawy.

Zaparcia

Zaparciom można przeciwdziałać dużo pijąc (2-3 litry dziennie), stosując dietę bogatą w błonnik i wykonując umiarkowane ćwiczenia fizyczne. Niekiedy lekarz prowadzący  przepisuje  środki przeczyszczające  pobudzające  perystaltykę  jelit.

Zaburzenia snu

Mogą wystąpić problemy z zasypianiem lub zakłócenia snu.

Zmęczenie i apatyczność/senność

W trakcie przyjmowania Lenalidomidu może wystąpić uczucie zmęczenia. Nie należy wówczas prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Warto także rozważyć przyjmowanie leków w porze wieczornej.

Nudności /wymioty

Zazwyczaj objawy są  łagodne i  łatwo je kontrolować. Lekarz przepisze leki, które zapobiegną  lub znacząco złagodzą objawy nudności.
Należy natychmiast informować lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę o wszelkich objawach niepożądanych. Zawsze znajdzie się sposób, aby je złagodzić.

Ważne informacje

Antykoncepcja

Lenalidomid może powodować ciężkie uszkodzenia  płodu, dlatego w trakcie przyjmowania leku nie należy dopuścić do ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia kobiety muszą wykonać test ciążowy.  W trakcie przyjmowania leku zaleca się stosowanie wysoce  skutecznej formy antykoncepcji (np. zastrzyki hormonalne, wkładki domaciczne, ewentualnie prezerwatywy). 
W trakcie leczenia lenalidomidem i przez co najmniej tydzień po zakończeniu  leczenia, zaleca się stosowanie prezerwatyw, nawet jeśli mężczyzna był poddany wazektomii.

O czym należy pamiętać w trakcie leczenia  lenalidomidem :

- lek należy przyjmować o ustalonej porze, zgodnie z zaleceniami lekarza
- lek należy przechowywać w miejscu bezpiecznym, niedostęnym dla dzieci
- ponieważ lenalidomid wchodzi w interakcje z innymi lekami należy informować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie  lekach (również tych kupowanych bez recepty) i zażywanych  preparatach ziołowych, 
- jeśli zapomnieliście  Państwo o przyjęcie dawki leku, nie wolno podwajać kolejnej dawki, ale należy  trzymać się ustalonego harmonogramu i poinformować lekarza prowadzącego.
- jeśli bezpośrednio  po przyjęciu leku pojawią się wymioty należy poinformowac  lekarza.  Powtórzenie dawki leku może być konieczne. Przed przyjęciem kolejnej dawki leku należy poinformować lekarza prowadzącego, pielęgniarkę lub farmaceutę.
- jeśli lekarz prowadzący zdecyduje o zakończeniu leczenia, należy zwrócić do apteki wszystkie niewykorzystane kapsułki. Nie wolno wyrzucać ich do śmieci czy  kanalizacji. 

Ostatnia aktualizacja – 12.2013 r.
Następna aktualizacja – 2015 r.

 ® Macmillan Cancer Support [2010].
Niniejsza publikacja oparta jest na informacji opublikowanej na stronie www.macmillan.org.uk przez Macmillan Cancer Support, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ, United Kingdom. Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za dokładność niniejszego tłumaczenia, ani za kontekst, w jakim treści te się ukazują. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa, Polska.