Oddział Leczenia Dziennego

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.           (22) 34-96-150
Fax.          (22) 34-96-492
e-mail:     old@ihit.waw.pl

Kierownik:   lek. med. Joanna Włodarska

Lekarze: lek. Tomasz Szpila
Sekretariat: Małgorzata Olejniczak, Ewelina Głowacka

Oddział leczenia dziennego
ul. Chocimska 5

Kierownik: lek.med. Joanna Włodarska

Lekarze: lek. Katarzyna Michalak
Sekretariat: Monika Kacprzak

Oddział zajmuje się leczeniem chorych w ramach procedur jednodniowych. Kierowani są tam chorzy z klinik Instytutu w celu kontynuowania chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych oraz chorzy z Poradni Hematologicznej w celu leczenia chorych nie wymagających hospitalizacji.