Odwiedziny

Odwiedziny Pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godz. 12:00 – 20:00 za wyjątkiem oddziałów intensywnego nadzoru i sal pooperacyjnych, gdzie pacjentów można odwiedzać w godzinach 16:00 - 18:00. W Klinice Transplantacji Komórek Krwiotwórczych kontakt z chorym odbywa się wyłącznie przez domofon lub w galerii dla odwiedzających. Z uwagi na zagrożenia epidemiologiczne Instytut okresowo ogranicza pory odwiedzin, stosowna informacja zostaje wtedy wywieszona na tablicach przy windach oraz ogłoszona na stronie internetowej Instytutu.

Osoby odwiedzające mają możliwość pozostawienia okrycia wierzchniego lub dodatkowego bagażu w szatni w holu głównym (opłata 2 zł).

 

Osoby z infekcjami, biegunką lub innymi problemami zdrowotnymi proszone są o powstrzymanie się od odwiedzin. Kontaktując się z chorymi mogą spowodować zagrożenie epidemiologiczne na Oddziale, a nawet w całym Szpitalu!

Regulamin odwiedzin Pacjentów poza oddziałami intensywnego nadzoru i salami pooperacyjnymi

Regulamin odwiedzin Pacjentów przebywających w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii