Ogłoszenia Instytutu

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ IHiT IX KADENCJI 2017-2021. WYNIKI GŁOSOWANIA W DNIU 27 CZERWCA 2017 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy protokół  wyborów do rady naukowej IHiT IX kadencji 2017-2021. wyniki głosowania w dniu 27 czerwca 2017 r.

Dokument do pobrania:

PROTOKÓŁ  WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ IHiT IX KADENCJI 2017-2021. WYNIKI GŁOSOWANIA W DNIU 27 CZERWCA 2017 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Opel Zafira

Instytut Hematologii Transfuzjologii zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego OPEL ZAFIRA.
Nr postępowania przetargowego: DAT-SAG/przetarg/ 1/2017
Tytuł postępowania przetargowego: Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Opel Zafira.
Tryb postępowania przetargowego: Przetarg przeprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r. Nr 97 poz. 443)
Dokumenty do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego
2. Wzór oferty na zakup samochodu osobowego
3. Umowa  sprzedaży

Ostateczny termin składania oferty: 01.03.2017 r.  

Dokument do pobrania:
Informacja o wyborze oferenta

Więcej

Konkurs ofert na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie szatni dla pacjentów i osób odwiedzających

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń o powierzchni 36 m² z przeznaczeniem naprowadzenie szatni dla pacjentów i osób odwiedzających zlokalizowanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przy ul. Indiry Gandhi 14   i ul. Chocimskiej 5.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Wzór Oferty

Projekt Umowy

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: ogłoszenie z dnia 17.08.2016

Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie zawiadamia o unieważnieniu postepowania konkursowego: ogłoszenie z dnia 23.09.2016r.

Więcej

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dzierżawę gruntu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłasza wyniki  postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy Instytucie.

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dzierżawę gruntu

Więcej

Zmiana terminu składania ofert w przetargu na dzierżawę gruntu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w związku z licznymi pytaniami do postępowania przetargowego na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu przy Instytucie przesuwa się następujące terminy:

  • składania ofert do dnia 31.03.2016 roku do godz. 900
  • wpłacenia wadium do 30.03.2016 roku do godz. 1400
  • otwarcie ofert na 31.03.2016 r. na godz. 1000

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu pozostają bez zmian.