Poradnia Hematologiczna

Pacjenci pierwszorazowi przyjmowani są w Poradni Chorób Krwi na ul. Chocimskiej 5.

Adres:  
            ul. Chocimska 5
            00-791 Warszawa

Poradnia działa w ramach struktury Kliniki Hematologii IHiT.
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha
Sekretariat Kliniki: tel. (22) 34 96 334
email: hemsek@ihit.waw.pl

Rejestracja: 
            Godz. pracy:   poniedziałek – piątek 800 ÷1500 
            Tel.:                  (22) 34 96 609, (22) 34-96-600 wew. 170
            Fax:                  (22) 34 96 619
            e-mail:             przychodnia@ihit.waw.pl

Uwaga:
Poradnia sprawuje opiekę nad pacjentami uprzednio hospitalizowanymi w Klinice Hematologii IHiT. Zapisy na kolejne wizyty pacjentów pozostających pod stałą opieką Poradni oraz zmiany ustalonych wizyt odbywają się wyłącznie u lekarza prowadzącego (osobiście lub telefonicznie). Zapisy na konsultacje lekarskie pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy do IHiT odbywają się w Poradni Chorób Krwi, ul. Chocimska 5, tel. 22 34 96 600 wew. 170 (osobiście lub telefonicznie).

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie do poradni
  • dowód osobisty
  • dokumentacja medyczna (wyniki badań dodatkowych, karty informacyjne z pobytów szpitalnych)

Lekarze:

Rejestracja pod nr tel. 22 34 96 297 dla wymienionych niżej lekarzy:


      dr n. med. Agnieszka Kołkowska - Leśniak 
                    poniedziałek 1100 ÷1500, gab. 57
      prof. nzw. dr hab. n. med. Ewa Lech - Marańda
                    wtorek 1200 ÷1400, gab. 3 
      lek. med. Elżbieta Patkowska
                    wtorek 1100 ÷1500, gab. 54 
      dr n. med. Ilona Seferyńska
                    środa 1100 ÷1500, gab. 57 
      lek. med. Monika Chełstowska
                    środa 1100 ÷1500, gab. 56 
      lek. med. Anna Ejduk
                    czwartek 1100 ÷1500, gab. 55
      lek. med. Tomasz Szpila
                    czwartek 1100 ÷1500, gab. 54
      lek. med. Joanna Sawczuk - Chabin
                    piątek 1100 ÷1500, gab. 56

Rejestracja pod nr tel. 22 34 96 129 dla wymienionych niżej lekarzy:

      lek. med. Joanna Wasilewska 
                    środa 1100 ÷1500, gab. 54 
     lek. med. Monika Dąbrowska 
                    piątek 1100 ÷1500, gab. 54
      lek. med. Urszula Walczak
                    poniedziałek 1100 ÷1500, gab. 54 
      dr n. med. Bożena Budziszewska
                    wtorek 1100 ÷1500, gab. 56 
      dr n. med. Elżbieta Mądro
                    czwartek 1100 ÷1500, gab. 57 
      lek. med. Beata Kwaśniak
                    piątek 800 ÷1430, gab. 55

 Gabinet zabiegowy:

                                      Tel.:  (22) 34 96 142
                      Godz. pracy:  poniedziałek – piątek 800 ÷1500 ,  gab. nr 2 (pok. 53)
               Pobieranie krwi:   poniedziałek – piątek 800  ÷ 1230

Uwaga: Pacjenci zgłaszający się na pobranie krwi zobowiązani są przedstawić skierowanie na badania laboratoryjne wystawione przez lekarza prowadzącego. W przypadkach nagłych chorzy pozostający pod stałą opieką poradni mogą mieć wykonane bez skierowania jedynie badania podstawowe (morfologia krwi).