Poradnia Zaburzeń Hemostazy

Adres:      ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.           (22) 34-96-132
Fax.          (22) 34 96 459 

e-mail:       przychodnia@ihit.waw.pl

Kierownik: lek. med. Ewa Stefańska - Windyga

Poradnia Zaburzeń Hemostazy zajmuje się kompleksową diagnostyką układu krzepnięcia osób dorosłych (powyżej 18 roku życia) z województwa mazowieckiego oraz z innych województw, kierowanych na konsultację przez lekarzy odpowiedniego regionu. Jest ośrodkiem referencyjnym korzystającym z profesjonalnego laboratorium Zakładu Hemostazy, które umożliwia pełną diagnostykę skaz krwotocznych.  Poradnia obejmuje stałą specjalistyczną, ambulatoryjną opieką chorych na wrodzone skazy krwotoczne z województwa mazowieckiego, a także pełni rolę ośrodka konsultującego przypadki skaz krwotocznych z terenu całego kraju. W Poradni prowadzona jest również kompleksowa diagnostyka wrodzonej i nabytej trombofilii. Chorzy doznający żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej na tle trombofilii z województwa mazowieckiego, jak również z innych województw (ze skierowaniem lekarza odpowiedniego regionu), objęci są wtórną profilaktyką przeciwzakrzepową w warunkach ambulatoryjnych.

Działalność Poradni pozostaje w ścisłym związku z Kliniką Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych. Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia z terenu całego kraju są konsultowani w Poradni, a w przypadku trudności diagnostycznych bądź terapeutycznych są hospitalizowani w Klinice Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w celu specjalistycznego leczenia.

W Gabinecie zabiegowym wykonywane są: przetaczanie płynów, podawanie czynników krzepnięcia i innych leków dożylnych, oraz zlecone pobrania krwi do badań ogólnych i specjalistycznych.

W ramach Poradni znajduje się gabinet stomatologiczny, w którym pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia mają wykonywane zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej i stomatologii zachowawczej (w podstawowym zakresie). Konsultant ortopeda udziela porad chorym z cechami artropatii hemofilowej, kwalifikuje do zabiegów ortopedycznych oraz wykonuje drobne zabiegi inwazyjne.