Rada Naukowa

 

RADA NAUKOWA
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
IX kadencji na lata 2017 -2021

 

1. Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Antoniewicz-Papis

 

2. Prof. dr hab. Ewa Brojer

 

3. Dr Bernadeta Ceglarek

 

4. Prof. dr hab. Krzysztof Chojnowski

 

5. Dr hab. Anna Czyż

 

6. Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

 

7. Prof. nadzw. dr hab. Piotr Grabarczyk

 

8. Dr hab. Sebastian Grosicki

 

9. Prof. dr hab. Iwona Hus

 

10. Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński

 

11. Prof. dr hab. Ewa Lech-Marańda

 

12. Prof. dr hab. Magdalena Łętowska

 

13. Prof. dr hab. Wojciech Młynarski

 

14. Prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak

 

15. Prof. dr hab. Piotr Radziwon

 

16. Prof. nadzw. dr hab. Ilona Seferyńska

 

17. Prof. dr hab. Andrzej Szczepanik

 

18. Prof. dr hab. Jacek Treliński

 

19. Prof. dr hab. Jerzy Windyga

 

 

Prezydium Rady Naukowej IX kadencji

prof. dr hab. Piotr Marek Radziwon       - Przewodniczący
prof. dr hab. Krzysztof Chojnowski        - Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. Jerzy Windyga                     - Z-ca Przewodniczącego

prof. nadzw. dr hab.  Jolanta Antoniewicz-Papis  - Sekretarz


Komisja Regulaminowa oraz Uchwał i Wniosków

1.    prof. nadzw. dr hab. Piotr Grabarczyk
2.    dr hab. Sebastian Grosicki
3.    prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak

Zespół ds. Kwalifikowania Osób na Stanowiska Pracowników Naukowych

1.    prof. dr hab. Ewa Brojer
2.    prof. dr hab. Wojciech Młynarski
3.    prof. dr hab. Jerzy Windyga

Zespół ds. Dokonywania Okresowych Ocen Dorobku Naukowego Pracowników Naukowych

1.    dr hab. Anna Czyż
2.    prof. dr hab. Magdalena Łętowska
3.    prof. dr hab. Wojciech Młynarski
4.    prof. nadzw. dr hab. Jacek Nowak
5.    prof. nadzw. dr hab. Ilona Seferyńska


Terminy posiedzeń Rady Naukowej IHiT IX kadencji:

18 grudnia 2017 r.

5 marca 2018 r.

4 czerwca 2018 r.

24 września 2018 r.

17 grudnia 2018 r.