O Instytucie

Utworzony w 1951 roku Instytut Hematologii i Transfuzjologii, z siedzibą na warszawskim Ursynowie przy ul. I. Gandhi 14, jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym.

Więcej
  • Działalność wydawnicza
  • Uratuj życie
  • E - book
  • Kwartalnik Hematologia
  • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji
  • Cyfralab

Kontakt

02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14

tel.: +48 22 34 96 100
fax: +48 22 34 96 178

sekihit@ihit.waw.pl

NIP: 525-000-94-24
REGON: 000288484

Nr rachunku bankowego:
PKO S.A. 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

tl_files/Marek Krawczyk/IHiT.png

Aktualności

KOMUNIKAT RADY NAUKOWEJ Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z dnia 15 lutego 2017 r.

2017-02-15


W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1 lutego 2017 r, poz. 202) Rada Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ogłasza, że rozpoczęty na podstawie dotychczasowych przepisów konkurs na Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii ulega zakończeniu.

Więcej

Komunikat do pacjentów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

2017-02-08

Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) zostanie dokonana kasacja historii chorób Kliniki Hematologii, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chirurgii Ogólnej w IHiT z lat: 1993  - 1995.
Wszyscy zainteresowani, którzy chcą odebrać oryginały historii chorób proszeni są o złożenie pisemnego wniosku w  Kancelarii IHiT (w godz. 8 -15) w terminie do końca marca 2017 roku.

Więcej

Sukces Instytutu w konkursie NCK "Harmonia"

2017-02-06

Z wielką radością informujemy o sukcesie  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii  w konkursie Narodowego Centrum Nauki „Harmonia”.  Nasz projekt pt. „Genetyczne cechy komórek Reed-Sternberga i ich interakcje z makrofagami w klasycznym chłoniaku Hodgkina: identyfikacja mechanizmów oporności na chemioterapeutyki i nawrotów choroby” uzyskał w tym konkursie  dofinansowanie na kwotę blisko 1 500 000 PLN!

 

Więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

2017-01-11

Rada Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Więcej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości"

2016-12-21

Po raz kolejny Instytut Hematologii i Transfuzjologii stanął na podium rankingu najlepszych szpitali w Polsce „Bezpieczny Szpital Przyszłości - Ranking Szpitali 2016" i wzorem poprzednich edycji, uczynił to w kilku kategoriach. IHiT okazał się najlepszy w Polsce wśród szpitali monospecjalistycznych oraz najlepszy w województwie mazowieckim bez względu na profil prowadzonej działalności. Instytut został także wyróżniony jako jeden z najbardziej bezpiecznych szpitali w Polsce pod względem bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług dla Pacjentów.


Więcej

Wzór zamówienia na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę

2016-12-09

Instytut Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę, które wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2016 roku.

Więcej

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

2016-12-09

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr
Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Więcej

Podziękowania dla Honorowych Krwiodawców

2016-11-24

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa uroczyście obchodzonych w dniach 22 - 26 listopada Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł oraz Narodowe Centrum Krwi składają Honorowym Krwiodawcom najserdeczniejsze podziękowania za dar serca - ofiarowanie własnej krwi potrzebującycm osobom.

Więcej

Diamentowy Grant dla członka Koła Hematologicznego IHiT

2016-11-21

Z przyjemnością informujemy, że Pan Filip Garbicz, student VI roku Wydziału Lekarskiego WUM, który pracuje w Hematologicznym Kole Naukowym przy IHIT, otrzymał prestiżowe wyróżnienie MNiSW – Diamentowy Grant. Tytuł nagrodzonego projektu Pana Filipa Garbicza to „Inhibitory pan-PIM jako racjonalna strategia leczenia celowanego w szpiczaku mnogim zaburzająca jego interakcje z mikrośrodowiskiem”, a kwota dofinansowania 220.000 zł. Gala, podczas której laureat odebrał swą diamentową statuetkę, odbyła się w 26.10.2016 w Warszawie.          W uroczystości wziął udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Jarosław Gowin.


Więcej

Posiedzenia Oddziału Warszawskiego Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT

2016-09-27

Organizatorzy zapraszają na posiedzenia Oddziału Warszawskiego Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT.

Więcej

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych

2015-09-15

W dn. 10.09. 2015 roku zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym, utworzona w czerwcu tego roku Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologicznych zrzeszająca wszystkie regionalne publiczne ośrodki onkologiczne, Centrum Onkologii  - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Federacja jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Więcej

Spotkania Koła Hematologicznego

2015-09-07

Od października 2015 roku w Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii rozpoczną się spotkania Koła Hematologicznego. Zainteresowanych prosimy o kontakt z z prof. Ewą Lech-Marańda (tel. 22 34 96 334 lub email: emaranda@ihit.waw.pl).

Kształcenie podyplomowe w dziedzinie hematologii w IHiT

2015-09-07

Instytut Hematologii i Transfuzjologii prowadzi kształcenie podyplomowe w dziedzinie hematologii według dotychczasowego programu specjalizacyjnego oraz w systemie modułowym i dysponuje wolnymi miejscami specjalizacyjnymi w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Zainteresowanych prosimy o kontakt z prof. Ewą Lech-Marańda (Klinika Hematologii, tel. 22 3496334, email: emaranda@ihit.waw.pl)

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Naukowej

2015-05-26

W wyborach uzupełniających do Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii VII kadencji, które odbyły się 25 maja 2015 r. wzięło udział 114 osób. Za kandydaturą Pana prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztofa Jamroziaka oddano 111 głosów ważnych. 3 głosy były nieważne.

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Pani Monice Prochorec - Sobieszek

2015-05-08

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r. nadał Pani Profesor Monice Prochorec - Sobieszek, kierownikowi Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W imieniu wszystkich pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii serdecznie gratulujemy.

Więcej

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Panu Ryszardowi Pogłodowi

2015-02-12

Z przyjemnością powiadamiamy, że Pan Profesor Ryszard Pogłód, kierownik Pracowni Transfuzjologii Klinicznej Z Bankiem Krwi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii otrzymał z rąk Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akt nadania tytułu profesora zwyczajnego w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 21 stycznia 2015 roku.

W imieniu pracowników Instututu Hematologii i Transfuzjologii serdecznie gratulujemy.

Więcej

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Panu Jerzemu Windydze

2015-02-05

Miło nam poinformować, że Pan Profesor Jerzy Windyga, kierownik Kliniki Zaburzeń Hemostazy I Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii otrzymał z rąk Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akt nadania tytułu profesora zwyczajnego w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 21 stycznia 2015 roku.

W imieniu wszystkich pracowników Instytutu Hematologii i Transfuzjologii serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

Więcej

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

2014-12-19

w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

Więcej

Nadanie tytułu profesora zwyczajnego Pani Ewie Lech-Marańdzie

2014-12-01

Z przyjemnością informujemy, że Pani Profesor Ewa Lech - Marańda, zastępca kierownika Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii odebrała akt nadania tytułu profesora zwyczajnego w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 10 listopada 2014 roku.
W imieniu wszystkich pracowników Instytutu serdecznie gratulujemy!

Więcej

Profesor Przemysław Juszczyński laureatem II edycji plebiscytu "Polacy z Werwą w kategorii Medycyna

2014-10-21

Z przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Przemysław Juszczyński został laureatem II edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii MEDYCYNA.

Więcej

Prezentacje naukowców z IHiT na Konferencji ASH w USA

2014-08-19

Miło nam poinformować, że na tegorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologii w Colorado Springs w USA nasi koledzy i koleżanka z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, naukowcy z Pracowni Hematologii Doświadczalnej IHiT, kierowanej przez prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysława Juszczyńskiego zaprezentowali najnowsze wyniki badań zespołu.

Więcej

LIST OTWARTY DO PANI PROFESOR HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ

2014-08-06

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym skierowanym na ręce Pani Profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, podpisanym przez kierownictwo Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Prezesów Towarzystw Naukowych.

Więcej

Światowy Dzień Walki z Rakiem

2014-02-06

W dniu 4.02.2014 podczas obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem w Galerii Porczyńskich odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrekcji i Pracowników Publicznych Ceentrów Onkologii, organizacji pacjenckich. Przedstawione problemy polskiej onkologii odbyły się szerokim echem w mediach

Więcej

Archiwum