Val/Dex (Valcade, Dexametazon)

Schemat 7: Val/Dex (Valcade, Dexametazon)

Rodzaj schematu Wskazanie Leki

Val/Dex

Leczenie nawrotowej/
progresujacej postaci
choroby (zgodnie
z protokołem
terapeutycznym
NFZ)

Dni Lek Dawka Sposób podania Komentarz 

1,2,4,

5,8,9,

11,12

Dexa-metazon

20mg raz dziennie

po

Do przyjmo-wania w trakcie posiłku

1,4,8,11 Borte-zomib

1,3mg/m2

IV Szybka infuzja w 0,9% NaCl

 

1.Częstość podawania – co 21 dni
2.Maksymalna ilość cykli: 8
3.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

  • Bisfosfoniany,
  • Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie,
  • Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,
  • Redukcja dawki w neuropatii.