Zakład Transfuzjologii

Adres:           ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Tel.                 22 34-96-371
Fax.                22 34-96-372
e-mail:           bloodorg@ihit.waw.pl

Kierownik:   prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska

Zastępca: dr n. farm. Jolanta Antoniewicz-Papis

Profesor: prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód

Adiunkci: dr n. med. Aleksandra Rosiek, dr. n. farm. Elżbieta Lachert

Asystent: dr n. farm. Jolanta Kubis 

Młodszy asystent: mgr Artur Ejduk, mgr Agata Mikołowska, mgr Aleksandra Czajkowska

Lekarze: lek.med. Lech Rzymkiewicz, lek. med. Monika Grzegorek

Diagności laboratoryjni: mgr Ewa Mik, mgr Aneta Górecka, mgr Anna Kuziak, mgr Ewa Potocka, mgr Anna Tomaszewska, mgr Anna Wilk, Karolina Solecka, mgr inż. Marta Gawryś, mgr Tomasz Jankowski

Anglista: mgr Krystyna Dudziak

Prawnik: mgr Martyna Romańska – Płużańska

Technicy: st. tech. Małgorzata Pawlik, st. tech. Bożena Wasilewska, st. tech. Elżbieta Wiśniakowska

Pomoc laboratoryjna: Marzena Kłokocka, Elżbieta Kępka

Informatycy: Paweł Kłobukowski, inż. Krzysztof Sutkowski

Pielęgniarki: Marzena Wójcik, Elżbieta Zawirska, Iwona Dziarnowska, Bożena Knyt, Monika Matusz, Milena Prusaczyk, Ewa Szczepańska, Beata Wiśniewska, Ewa Pietrowiak  

Sekretariat: Żaneta Mioduszewska, Marta Zagórska/ Karolina Milewska, Elżbieta Kowalczyk

 

Zakład prowadzi działalność naukową i usługową w dziedzinie transfuzjologii i mikrobiologii, a także realizuje szkolenia i udziela konsultacji w tym zakresie. Prowadzi  również Krajowy Rejestr Dawców Krwi, Ośrodek Dawców Szpiku, Bank Komórek Krwiotwórczych i Bank Krwi oraz nadzoruje bezpieczeństwo leczenia preparatami krwiopochodnymi w Instytucie.

Zakład prowadzi także działalność organizacyjną wynikającą z zadań Ustawy o publicznej służbie krwi. Sprawuje merytoryczny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, publikuje medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i ich wydawania, a także przeprowadza kontrole w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK). Zakład kontroluje jakość składników krwi wytwarzanych w CKiK oraz bierze udział w pracach związanych z rejestracją i zwalnianiem serii produktów krwiopochodnych. Ponadto w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia (MZ) i Narodowym Centrum Krwi (NCK) bierze udział w pracach legislacyjnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zakład Transfuzjologii monitoruje także realizację projektów Wspólnoty Europejskiej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Działalność usługowa Zakładu obejmuje przygotowywanie do przeszczepiania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i szpiku, przygotowywania „sztucznych łez” z autologicznej surowicy dla pacjentów z zespołem suchego oka w przebiegu zespołu GVHD, pobierania autologicznej krwi i jej składników w celu przygotowania preparatów kleju fibrynowego, żelu płytkowego i innych specjalistycznych składników krwi oraz wykonywania unikatowych badań specjalistycznych z zakresu transfuzjologii.

Działalność naukowa Zakładu dotyczy zagadnień metodyki otrzymywania i przechowywania krwi i jej składników oraz ich stosowania. Zakład prowadzi prace nad kliniczną oceną właściwości hemostatycznych i możliwościami zastosowania w lecznictwie kleju fibrynowego i autologicznych żeli płytkowych. Bierze również udział w badaniach oceniających jakość i bezpieczeństwo składników krwi przechowywanych w roztworach wzbogacających, poddawanych napromieniowaniu, inaktywacji i innym nowo wprowadzonym do krwiodawstwa procedurom.

Zakład prowadzi działalność szkoleniową, organizując i uczestnicząc w prowadzeniu kursów z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla personelu zatrudnionego w jednostkach publicznej służby krwi, dla lekarzy w ramach specjalizacji z transfuzjologii klinicznej oraz dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Zakład prowadzi również szkolenia indywidualne.

W skład Zakładu wchodzą:

  • Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi,
  • Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych,
  • Pracownia Zapewnienia Jakości,
  • Pracownia Organizacji Służby Krwi,
  • Pracownia Mikrobiologii
  • Ośrodek Dawców Szpiku.